سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد

ارسال شده در تاریخ :
سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد

طبق قانون سازمان سنجش آموزش کشور، رتبه های اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند ازین سهمیه استفاده نمایند. بدین ترتیب علاوه بر ظرفیت مندرج در دفترچه ارشد، ظرفیتی مازاد به فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص داده می شود. با استفاده ازین قانون شانس قبولی داوطلب در دانشگاه های برتر بالاتر خواهد رفت. لازم است نکاتی در این باره مطرح شود:


۱- علاوه بر ظرفیت مندرج در این دفترچه به ترتیب برای ظرفیت ۱ تا ۴ نفر، یک ظرفیت؛ برای ظرفیت ۵ تا ۹ نفر، دو ظرفیت و برای ظرفیت بیش از ۹ نفر، ۳ ظرفیت ؛ در هر کدرشته محل (به جز کد رشته محل های بورسیه و شرایط خاص ) به فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص داده می شود.


۲- حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال می باشد و ضمناً به لحاظ میانگین کل، داوطلب باید حائز بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی در مؤسسه محل تحصیل خود باشد.


۳- این دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که از بین فارغ التحصیلان رتبه اول کلیه رشته های آموزشی خود در مقطع کارشناسی که حداکثر یک سال تحصیلی از زمان دانش آموختگی آنها نگذشته باشد، فقط یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی نمایند


۴- علاوه بر ظرفیت مندرج در این دفترچه به ترتیب برای ظرفیت ۱ تا ۴ نفر، یک ظرفیت؛ برای ظرفیت ۵ تا ۹ نفر، دو ظرفیت و برای ظرفیت بیش از ۹ نفر، ۳ ظرفیت ؛ در هر کدرشته محل (به جز کد رشته محل های بورسیه و شرایط خاص ) به فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص داده می شود. در واقع این ظرفیت، مازاد بر ظرفیت عادی است.


۵- رتبه اول می بایست حد نصاب نمره علمی لازم ( ۹۰ %) (آخرین فرد قبولی را) احراز نماید.


۶- بر اساس مفاد آیین نامه، فرد می باسیت که در این آزمون ارشد ثبت نام و شرکت نموده باشد.


۷- بر اساس آیین نامه مزبور دانشجویان مقطع کارشناسی در دوره های نیمه حضوری و مجازی چنانچه از طریق آزمون سراسری این سازمان وارد دوره های فوق شده باشند می توانند از تسهیلات رتبه اولی بهره مند شوند.


۸- دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی غیر وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.


۹- آن دسته از دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.


۱۰- هر یک از فارغ التحصیلان رتبه اول ، در گزینش نهایی ابتدا در هر یک از اولویت های انتخابی با سهمیه ثبت نامی و در صور ت عدم قبولی ، در امتیاز رتبه اول گزینش می شوند. بدیهی است چنانچه داوطلبی در اولویت اول در سهمیه ثبت نامی پذیرفته نشود و با امتیاز رتبه اول پذیرفته شود، اولویت های بعدی وی بررسی نخواهد شد. ضمناً در صورت عدم قبولی ، وضعیت وی به همین ترتیب در سایر اولویت ها (در صورتی که داوطلب اولویت های بعدی را انتخاب کرده باشد) بررسی خواهد شد.


۱۱- افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، ادامه تحصیل آنان همانند سایر داوطلبان و از طریق شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ) سنوات بعد میسر خواهد بود. بنابراین فرد تنها یک بار می توانند ازین سهمیه استفاده نمایند. 

منبع: sanjeshserv.ir