تسلیت به زلزله زدگان غرب کشور

ارسال شده در تاریخ :
تسلیت به زلزله زدگان غرب کشور

مرکز ترجمه ملی ترنز به نوبه خود به همه مردم ایران و به خصوص زلزله زدگان استان کرمانشاه و سرپل ذهاب تسلیت می گوید.
امید است که با کمک های مردم ایران غم و مشکلات این عزیزان را کمتر نماییم.
مرکز ترجمه ملی ترنز نیز به نوبه خود در کمک به هموطنان عزیزمان اعلام آمادگی می نماید.